Koncept Mirka Ilića: Tolerancija

TolerancijaMirkoIlic2018EVENT1Riječ je o putujućoj izložbi plakata o toleranciji koju prikuplja Mirko Ilić. Na temu tolerancije svjetski poznati dizajneri izražavaju se kako žele, a jedine zadanosti su dimenzije, njihov potpis na plakatu i zemlja iz koje dolaze, te da se na plakatu nađe riječ tolerancija na njihovom materinjem jeziku. Svaki grad na poseban način prikazuje izložbu, a Pula će predstaviti 60-tak plakata.


ORGANIZATOR
Sa(n)jam knjige


Organizatori:
Glavni sponzor:
Sponzori:
Uz potporu:
Medijski pokrovitelji: